Poradenství


Sdružení EDUKOL poskytuje odborné poradenství a spolupráci při přípravě a realizaci projektů v oblastech sociální ekonomiky, sociálních inovací a obecně podpory podnikání. Podílíme se na mezinárodních výzkumných projektech, spolupracujeme s co-workingovými centry a pracujeme se začínajícími podnikateli ze znevýhodněných skupin na trhu práce. Jsme součástí týmu Podnikatelské líhně v Olomouci.

Náhled webu Podnikatelská líheň

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde