Projekty


Sdružení EDUKOL zaměřuje svou činnost také na aktivity podporující rozvoj a inovativnost firem realizujících sociální podnikání, na podporu skupin znevýhodněných na trhu práce a podobně. V současné době relalizujeme projekt financovaný z výzvy MAS Moravská cesta s názvem Zvyšování zaměstnanosti na území MAS Moravská cesta - Podnikatelská líheň.

Koláž fotografiií z realizovaných projektů