Projekty


Logotyp ESF

Sdružení EDUKOL zaměřuje svou činnost také na aktivity podporující rozvoj a inovativnost firem realizujících sociální podnikání a na podporu skupin znevýhodněných na trhu práce. V současné době relalizujeme projekt financovaný z výzvy OPZ MAS Moravská cesta s názvem Zvyšování zaměstnanosti na území MAS Moravská cesta - Podnikatelská líheň. Více informací k projektu naleznete zde.

Po dobu roku 2017 se intenzivně připravoval a momentálně čeká na výsledky hodnocení projekt z výzvy MAS Šternbersko, který se bude zaměřovat na spoluprací obcí při řešení otázky zaměstnanosti na svých územích. Více k projektu naleznete zde.

Koláž fotografiií z realizovaných projektů

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain