Připravované projekty


Logotyp ESF

Název projektu: Zaměstnanost na Šternbersku

 

Anotace projeku:

Pomocí provázaných aktivit bude na území Šternberska podpořena cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství, rekvalifikací a jobklubů k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce. Jedním z využívaných nástrojů bude také podpora vytvoření nových pracovních míst v partnerských obcích a poradenství spojené s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako jsou tzv. společensky účelná pracovní místa, vyžádané rekvalifikace a podpora zahájení samostatného podnikání.

Aktuality:

Od září 2017 je projekt intenzivně připravován ve spolupráci s představiteli obcí působících na území MAS Šternbersko. Všichni zástupci obcí byli o možnosti zapojení do projektu informováni, mimo jiné také na následujících akcích v gesci MAS Šternbersko a Mikroregionu Šternbersko:

  • 11.9.2017 Neformální setkání se starosty obcí MAS
  • 7.11.2017 Kulatý stůl Mikroregionu Šternbersko
  • 12.12.2017 Valná hromada Mikroregionu Šternbersko a setkání starostů s představiteli MAS Šternbersko
  • 23.3.2018 Koordinační schůzka se starosty obcí MAS Šternbersko k zapojení do projektu
  • 15.5.2018 Koordinační schůzka s vedením Úřadu práce ve Šternberku
    Schůzka starostové obcí MAS Šternbersko - příprava projektu
    Schůzka starostové obcí MAS Šternbersko - příprava projektu

 

Kontakt:

Mgr. Martin Štainer, PhD., projektový manažer
tel.: 777 693 055, email: martin@edukol.cz

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde