Podnikatelská líheň na území MAS Moravská cesta


Logotyp ESF

Název projektu: Zvyšování zaměstnanosti na území MAS Moravská cesta - Podnikatelská líheň

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007007

Popis:

Projekt se snaží souhrnem vzájemně provázaných aktivit pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání na území MAS Moravská cesta k novému uplatnění na trhu práce, a to formou sebezaměstnání. Realizací metodologie tzv. Podnikatelské líhně chceme prostřednictvím vzdělávacích, poradenských a podpůrných motivačních aktivit stejně jako vytvořením spec. prostředí pro vzdělávání pomoci těmto osobám na jejich cestě za zahájením a udržením vlastního podnikání.

 

Kontakt:

Využijte kontaktního formuláře na webu Podnikatelské líhně, kde se současně můžete dozvědět více o tom jak naše pomoc vypadá v praxi. Nezapomňte navštívit i náš profil na facebooku.

 

Ing. Tomáš Chudoba, projektový manažer

tel.: 774 493 055, email: tomas@edukol.cz

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich