Podpora zaměstnanosti na Šternbersku


Logotyp ESF

Název projektu: Podpora zaměstnanosti na Šternbersku

Registrační číslo projektu: CZ03.2.65/0.0/16_047/0009843

Partneské obce:

Bělkovice Laštany, Domašov u Šternberka, Žerotín, Mutkov, Hraničné Petrovice, Lipina, Hnojice, Hlásnice

Popis:

Pomocí provázaných aktivit bude na území Šternberska podpořena cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou pracovního poradenství, vytvářením pracovních míst, rekvalifikací a podporou zahájení podnikání k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce.

Kontakt:

Dr. Martin Štainer, vedoucí projektu

tel.: 777 693 055, email: martin@edukol.cz

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde