Realizujeme vzdělávací projekty pro lidi bez práce, osoby které hledají změnu v práci nebo chtějí začít podnikat

Realizujeme sociologické průzkumy, šetření spokojenosti klientů a zaměstnanců jako součást zvyšování kvality řízení měst a obcí

Jsme partnery obcí při přípravě žádostí o dotace z programů PRV, OPŽP, OPZ, oblastí sociálního bydlení, sociálního podnikání a dalších

Sdružení bylo založeno především za účelem práce s osobami a pro osoby ohrožené z jakéhokoliv důvodu vyloučením z trhu práce a usiluje svou činností o rozvoj konceptu sociální ekonomiky v České republice.

Cíle sdružení souvisí s prosazováním principů kvality do organizací v České republice, popř. zahraničí se zvláštním důrazem na organizace neziskového sektoru, včetně organizací veřejné správy.

Sdružení vyvíjí činnosti ve vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, marketingu, vztahům k veřejnosti a rozvíjení principů fungování České republiky v rámci Evropské unie.