O nás

Sdružení vyvíjí činnosti ve vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, marketingu, vztahům k veřejnosti a rozvíjení principů fungování České republiky v rámci Evropské unie.

Sdružení bylo založeno především za účelem práce s osobami a pro osoby ohrožené z jakéhokoliv důvodu vyloučením z trhu práce a usiluje svou činností o rozvoj konceptu sociální ekonomiky v České republice.

Cíle sdružení souvisí s prosazováním principů kvality do organizací v České republice, popř. zahraničí se zvláštním důrazem na organizace neziskového sektoru, včetně organizací veřejné správy.