Podnikatelská líheň

Podpora začínajících podnikatelů na Olomoucku ve spolupráci s Místními akčními skupinami, Úřadem práce ČR a za přispění ESF

V naší Olomoucké podnikatelské líhni poskytujeme od roku 2009 osobám, které uvažují o zahájení podnikání potřebné informace, motivaci a odborné zázemí k realizaci tohoto kroku.

Idea podnikatelské líhně vznikla na základě spolupráce se vzdělávacími subjekty z Francie, Španělska a Nizozemska v rámci mezinárodních projektů. Koncept líhní, které fungují jako instituce podporující rozvoj zaměstnanosti a podnikavosti jsme přenesli do českého prostředí. Snažíme se využívat existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti tzv. vyžádaných rekvalifikací ve spolupráci s Úřadem práce ČR, evropských dotací do vzdělávání v rámci projektů ESF a podpory Místních akčních skupin (MAS).

Měli jsme to štěstí spolupracovat se stovkami účastníků rekvalifikačních kurzů a odborného poradenství, kteří hledali svou cestu k podnikání. Podnikatelské projekty, se kterými se setkáváme jsou často mikropodniky nebo živnosti jednotlivých podnikatelů a pokrývají oblast služeb, maloobchodu, řemeslných a vázaných živností.