Podpora zaměstnanosti na Mohelnicku

Pomocí provázaných aktivit podporujeme na území MAS Mohelnicko cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství a rekvalifikací k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014049

Partner projektu: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Anotace projektu: Pomocí provázaných aktivit bude na území MAS Mohelnicko podpořena cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství a rekvalifikací k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce. Zároveň dojde k vytvoření 5 nových podpořených pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce u partnera projektu (Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko).

Kontakt:
Mgr. Eva Masnátel.: 777839177email: eva@edukol.cz