Vzdělávání

Nabízené rekvalifikační kurzy a poskytované poradenství

Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Rychlý přehled

Pro intenzivní přípravu na zahájení podnikání nabízíme rekvalifikační kurz Základy podnikání. Cena kurzu je 15.300,- Kč a je osvobozen od DPH. Rozsah kurzu je 150 hodin (počítáme 45 min výukovou hodinu) a je akreditován MŠMT. Výuka probíhá prezenčně v prostorách Podnikatelské líhně. Obvyklé členění výuky je pondělí, úterý, čtvrtek od 9:00 do 14:00. Součástí kurzu je přehled podmínek živnostenského podnikání, základy problematiky daní, účetnictví, práva a marketingu. Výstupem kurzu je zpracovaný podnikatelský plán, na kterém účastníci pracují v rámci samostatné práce, která je zahrnuta v celkové časové dotaci kurzu.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je primárně určen pro zájemce, kteří nemají s podnikáním žádné zkušenosti a chtějí se dozvědět základní informace nutné před zahájením podnikání. Cílem kurzu je účastníky připravit na rozjezd podnikání tak, aby se jednalo o promyšlený, naplánovaný krok, který má stanovené dílčí cíle a indikátory úspěchu. Smyslem přípravy je minimalizovat rizika spojená s podnikáním a připravit profesionální projekt zajímavý pro budoucí zákazníky.

Rekvalifikačního kurzu se mohou účastnit všichni zájemci o podnikání bez rozdílu vstupní úrovně dosaženého vzdělání. Uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní registrovaní na Úřadě práce mohou využít financování kurzu v rámci tzv. zvolené rekvalifikace, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši. Pro ostatní zájemce o kurz včetně zaměstnanců existuje také možnost financování kurzu po registraci na úřadu práce jako tzv. zájemce o zaměstnání, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši.

Pokud hodláte využít tzv. zvolené rekvalifikace nebo financování pro tzv. zájemce o zaměstnání a hledáte další informace neváhejte se na nás obrátit na tel.: 774 493 055, tomas@edukol.cz (Tomáš Chudoba) nebo 777 839 177, eva@edukol.cz (Eva Masná).

Standardy našich kurzů

Všechny naše kurzy jsou realizovány za podpory eLearningové platformy EDUKOL – HUB založené na celosvětově rozšířené platformě Moodle. Do výuky je průběžně vkládán nejaktuálnější obsah z oblasti marketingu (sociální sítě, internet, blogy, mobilní služby), účetnictví a daní (% sazby a termíny dle platné legislativy), práva (mimo jiné aktuální občanský zákoník) a také výsledky spolupráce s našimi partnery z Bilbaa ve Španělsku, Marseille ve Francii, Edinburgh ve Skotsku, Nysy v Polsku, Arouca v Portugalsku a dalších. Výuka je rozdělena na část přednášek, které jsou vedeny v duchu participativní výuky a konzultací, které umožňují zaměření na jednotlivé podnikatelské záměry účastníků.

Poradenství

Jako alternativu dlouhodobějšího vzdělávání v podobě kurzů Základů podnikání a Podnikatelského minima nabízíme možnost individuálního poradenství. Forma realizovaného poradenství může být osobní v prostorách Podnikatelské líhně nebo jako skype konzultace doplněné dalšími formami elektronické komunikace. Poradenství pokrývá stejné oblasti jako naše kurzy Základy podnikání tj. marketing, daně a účetnictví, využití internetu a webových služeb v podnikání, příprava podnikatelského plánu apod.

V případě Vašeho zájmu prosíme využijte kontaktu tel. 774 493 055 Tomáš Chudoba pro osobní dohodnutí obsahu, rozsahu a dalších podrobností.

Poradenská hodina je účtována v obou podobách za 60 min práce po 600,-Kč bez DPH.